Gamla Tentor – Energi- och Miljöteknik

Dessa listor är inte färdiga! Hjälp gärna till att färdigställa dem. Om du har gamla kurskoder så kan du maila dem till webmaster@seke.se

Här söker du efter tentor m.h.a. gamla kurskoder som finns i nedanstående listor

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
År 2 ht - Miljöteknik, värme och strömningsläraEMGA73EMGA73
År 2 vt - InstallationsteknikEMGB12EMGB12EMGB12EMGB12EMGB12EMGB12
År 2 vt - MiljökemiEMGA14EMGA14EMGA14EMGA14EMGA14EMGA14
År 2 vt - Stokastiska metoderMAGB64MAGB64MAGB64MAGB64MAGB64
År 3 ht - Energi- och miljösystemEMGC10EMGC10EMGC10EMGC10EMGC10EMGC10
År 3 vt - Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystemEMGC15
År 3 vt - Hållfasthetslära för civilingenjörerMSGB31
År 3 vt - Materialteknik för civilingenjörerMTGB16
År 3 vt - ReningsteknikEMGB13EMGB13EMGB13EMGB13EMGB13EMGB13
År 4 ht - Miljökonsekvensbeskrivning för energisystemEMAD55
År 4 ht - Design för hållbar utvecklingEMGA95
År 4 ht - MKB, miljökonsekvensbeskrivningEMGA54
År 4 ht - Reglerteknik CivELGB11
År 4 vt - Energi- och miljöoptimeringEMAD11
År 4 vt - Mätteknik och modelleringEMAD10
År 5 ht - Forsknings- och utvecklingsprojektEMAE15
År 5 ht - Värme- och masstransportEMAE15