Gamla Tentor – Maskinteknik

Dessa listor är inte färdiga! Hjälp gärna till att färdigställa dem. Om du har gamla kurskoder så kan du maila dem till webmaster@seke.se

Här söker du efter tentor m.h.a. gamla kurskoder som finns i nedanstående listor

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
År 2 ht - MiljöteknikEMGA75
År 2 ht - Värme och strömningsläraEMGA74
År 2 vt - Hållfasthetslära för civilingenjörerMSGB31
År 2 vt - Materialteknik för civilingenjörerMTGB16
År 2 vt - Stokastiska metoderMAGB64
År 2 vt - MaskinelementMSGB40
År 3 ht . Material i industriella tillämpningarMTAD10
År 3 ht - Industriell ekonomiIEGA01
År 3 ht - TillverkningsteknikMTGC13
År 3 ht - MaskindynamikMSGC30
År 3 vt - Finita elementmetodens grunderMSGC15
År 3 vt - Numeriska metoderMAGB15
År 3 vt - ProduktionssystemMSGB34
År 3 vt - Generell projektledningsmetodikPLGA01
År 4 ht - MaterialvalMTGC10
År 4 ht - Konstruktiv utformning och CAD
År 4 ht - Projektarbete kring konstruktionsprocessen
År 4 ht - Reglerteknik CivELGB11
År 4 vt - Deformation och brottMTAD12
År 4 vt - Simulering och modelleringMTAD13
År 4 vt - Projektarbete kring simulering och modelleringMTAD14
År 4 vt - Hydraulik och pneumatikMSGB24
År 4 vt - Produktionssystem IIMSGC20
År 5 ht - Polymerer och polymerbaserade kompositerMTAE10
År 5 ht - Karaktärisering av materialMTAD18
År 5 ht - Ytteknik och tribologiMTAD19
År 5 ht - Projektarbete kring framtidens materialMTAE11