Länkar

Universitetet
Karlstads Universitet
Karlstads Studentkår
Karlstads Universitetsbibliotek
It’s learning

Andra nyttiga länkar
CSN
Högskoleverket
Mecenatkortet
Sveriges Ingenjörer
BUNKERN

Utbildningsföreningar
BAMSE
Förening för byggingenjörer, maskiningenjörer och elektroingenjörer.

CURA
Föreningen för sjuksköterskor och tandhygienister.

EMMA
Föreningen för studenter som läser matematikekonomi.

I.D.I.O.T
Föreningen för designingenjörer.

IESK
Association for “International & Exchange Students of Karlstad.

INFERNO
Föreningen för studenter på informationsprogrammet och kurser i Medie- och Kommunikationsvetenskap.

JFK
Föreningen för studenter som läser rättsvetenskap.

KarlEkon
Föreningen för ekonomistuderande.

KEBAB
KEBAB är studentföreningen för alla som läser biovetenskapligt program på Karlstads Universitet.

KRAMA
Kommunikation räcker armarna mot alla. En utbildningsförening för de som läser Medier och Kommunikation på Karlstads universitet.

Kulting
Kulting är studentföreningen för kulturvetenskapliga programmet vid Karlstads universitet.

LiGISt
Föreningen för GIS-ingenjörer.

LINDA
Föreningen för Dataingenjörer, Civilingenjörer i Datateknik, IT-Design samt Webb och Multimedia-studenter

LÄSK
Föreningen för lärarstudenter.

MEXIKA
Föreningen för fastighetsekonomer.

MiNK
Föreningen i Karlstad för studenterna på det miljövetenskapliga programmet.

Pelikan
Förening för studenter som läser på personal- och organisationsteoriprogrammet.

SPEX
Studentföreningen SPEX – medlemmarna utbildar sig till socionomer.

SVIK
Föreningen för studenter som läser politices kandidatprogrammet (pol.kand).

VISA
Föreningen för vård- och stödsamordnarprogrammet, masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) samt kurser i psykologi.

TURE
Förening för turismstudenter.

Intresseföreningar
Sällskapet CMB
Carlstads manskörsbröder.

Söt Likör
Damkören vid Karlstads universitet.

Kaulas
Vill skapa studentaktiviteter som över föreningsgränserna på universitet. Målsättningen är att hålla ett höstspex och en examensbal varje vår.

KUSK
Universitetets Sverok-anslutna brädspelsklubb.