Stadgar

Är du Intresserad av att läsa SEKEs stadgar?
I så fall kan du ladda ner dokumentet här.