PR-utskottet

Består av utskottets ordförande samt minst tre ledarmöten. PR-utskottet syftar till att sköta kontakten med näringslivet samt värva sponsorer. Gruppen skall även sprida kunskap och information om föreningen och utbildningsprogrammen.

Detta gör vi genom att:

  • Upprätthålla ett gott samarbete med befintliga sponsorer samt aktivt värva nya till SEKE’s olika aktiviteter såsom BodaBorg-kampen, lunchföreläsningar m.m.
  • Marknadsföra föreningen SEKE och våra utbildningsprogram under HotSpot och andra liknande evenemang.
  • Hålla en god dialog med andra studentföreningar i syfte att bl.a. information nås ut om kommande event.
  • Hålla SEKEs adressbok årligen uppdaterad.

Har du idéer kring hur vi som förening kan marknadsföra oss och hur vi kan engagera sponsorer till våra aktiviteter? Vill du skaffa kontakter med yrkeslivet och utöka ditt nätverk- Gå med oss i PR-gruppen!

/ PR ordförande