Sittningsregler

  1. När toastmaster talar så är man TYST!
  2. Om man vill att det skall sjungast ropar man TEMPO och är berädd med ett låtförslag.
  3. Om man vill se ett spex göras en gång till ropar man Encore! (Först om spexarna vill och toastmastern accepterar kan spexet på nytt få skådas)
  4. Om spexarna klantat till sig och man vill ge dem en chans att återfå sin heder ropar man Omstart! (Spexarna kan då ta tillfället i akt att göra smärre förändringar, Omstart skall icke blandas ihop med encore)
  5. De som ej har medfödd sångröst äga ändå rätt att efter bästa förmåga delta i sången. Alla är dock skyldiga att sjunga hellre än bra.
  6. De är strängeligen förbjudet att behålla sitt goda humör för sig själv.