Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har som uppgift att bevaka programmens kursers innehåll, kurslitteratur, hålla kontakt mellan lärare och elever samt framföra studenternas åsikter till institutionerna och nämnder om det behövs (utskott, utbildningsrådsråd och institutionsnämnder).

Utbildningsutskottet har kontinuerlig kontakt med Kåren och utbildningsansvariga, och samarbetar också via Kåren med andra studentföreningar för att förbereda kurserna.

Ta kontakt med oss på universitetet eller sänd ett mail till:
utbildning@seke.se

Kontaktpersoner i utbildningsutskottet
Felicia Li
Per Pårs-Rosell
Jens Plate
Robert Jonsson
Emma Andersson
Alexander Jonsson
Paula Persson
Petra Wennberg
Sanna Mortensson Zackrisson
Arent Bogren
Hanna Jakobsson